Mobil Casino
mobilcasinolistesi.com
 • Para Birimlerine G枚re Casinolar
 • Haberler
 • 脺lkelere G枚re Kumarhaneler
 • Casino Bonusu
 • Casino Oyunlar谋
 • Yat谋rma y枚ntemleri

Mobil Casino eCOGRA Sertifikasyonu

2020-11-30

Mobil Casino eCOGRA Sertifikasyonu

Kapsaml谋 bir mobil kumarhane k谋lavuz se莽imi, platform g眉venli臒i ve adalet genellikle listenin en 眉st眉ndedir. 脟o臒u oyuncu, 莽evrimi莽i mobil kumarhanenin UKGC ve MGA gibi 眉st d眉zey kurulu艧lardan bir lisansa sahip olup olmad谋臒谋n谋 kontrol edecektir. Ancak bunun kritik oldu臒unu inkar etmek m眉mk眉n olmasa da, eCOGRA adaleti sa臒lamak i莽in sertifika. Peki, eCOGRA ne anlama geliyor ve bir kumarhane oyuncusu i莽in neden 枚nemlidir?

ECOGRA tam olarak nedir?

2003 y谋l谋nda kurulan eCOGRA, oyuncu korumas谋 ve adalet sa臒layan ba臒谋ms谋z ve uluslararas谋 onayl谋 bir 莽evrimi莽i kumarhane test kurulu艧udur. Birincil i艧levi, bir 莽evrimi莽i veya mobil casinodaki t眉m oyunlar谋n adalet testini ge莽mesini ve operat枚r眉n sorumlu davranmas谋n谋 sa臒lamakt谋r.

ECOGRA ne yapar?

脰zetle, eCOGRA a艧a臒谋dakileri i莽eren iki temel i艧levi yerine getirir:

ATA (Onayl谋 Test Kurulu艧u) Hizmetleri

ATA, yaln谋zca 莽evrimi莽i kumar yaz谋l谋mlar谋n谋 ve sistemlerini ajanslar arac谋l谋臒谋yla test etmeye odaklan谋r. ECOGRA bug眉ne kadar 80'den fazla en iyi casino operat枚r眉n眉 ve 500'den fazla oyunu adalet ve g眉venlik a莽谋s谋ndan test etti. Pop眉ler eCOGRA sertifikal谋 kumar uygulamalar谋ndan baz谋lar谋 艧unlard谋r: 888 Kumarhane, 陌kramiye Kent, 22Bahis ve di臒eri yaz谋l谋m gibi sa臒lay谋c谋lar Microgaming ve NetEnt.

脰z Denetim Hizmetleri

eCOGRA ayr谋ca a艧a臒谋dakiler gibi baz谋 枚z d眉zenleme hedeflerini de denetler:

 • Savunmas谋z oyuncular谋 koruyun.

 • K眉莽眉k ya艧ta kumar oynamay谋 枚nleyin.

 • M眉艧teri gizlili臒ini ve bilgi g眉venli臒ini sa臒lay谋n.

 • Bir kumarhanede herhangi bir doland谋r谋c谋l谋k veya su莽 te艧kil eden davran谋艧la m眉cadele edin.

 • Oyuncular谋n h谋zl谋 ve do臒ru 枚deme ald谋臒谋ndan emin olun.

 • Adil oyun sa臒lamak i莽in RNG ve RTP'yi de臒erlendirin.

 • Sorumlu ve rekabet莽i pazarlama. Mobil kumarhaneler i莽in eCOGRA sertifika gereksinimleri Bu test ajans谋n谋n onay damgas谋n谋 almak i莽in 莽evrimi莽i bir kumarhanenin kar艧谋lamas谋 gereken 眉莽 ana gereksinimi vard谋r. Onlar:

  G眉venlik

  Bir mobil kumarhanenin v眉cudun kat谋 kurallar谋n谋 ge莽mesi i莽in, tavizsiz platform g眉venli臒i sunmas谋 gerekir. Her 艧eyden 枚nce, 莽evrimi莽i kumarhanenin yasal bir kurum veya h眉k眉metten ge莽erli bir lisans谋 olmal谋d谋r. Ayr谋ca kumarhane, web sitesinde herhangi bir ki艧isel veri ihlalini 枚nleyen SSL 艧ifrelemesini kullanmal谋d谋r. Buna ek olarak 枚deme sistemleri ve di臒er sistemler d眉zenli olarak izlenmeli ve g枚zden ge莽irilmelidir.

  Adalet

  Bu kurulu艧, yaln谋zca m眉艧terilerini kand谋rmakla ilgili bir ge莽mi艧i olmayan mobil kumarhanelere damgas谋n谋 vurarak platform adaletini sa臒lar. Onaylamadan 枚nce, kumarhanenin kendi b枚lgesindeki kat谋 adil oyun kurallar谋na uydu臒undan emin olmak i莽in kapsaml谋 bir ge莽mi艧 kontrol眉 yapacaklar. eCOGRA ayr谋ca m眉艧teri hizmetleri, RNG (Rastgele Say谋 Olu艧turucular), RTP (Oyuncu Y眉zdesine D枚n眉艧) ve daha fazlas谋 gibi di臒er casino 枚zelliklerine de bakacakt谋r.

  Y枚netmek

  脟evrimi莽i mobil kumarhane, kara para aklamay谋 枚nleme s眉re莽leri gibi hayati oyun politikalar谋na uymal谋d谋r. Kumarhane, bonus 枚d眉llerinde sorumlu pazarlama ve promosyonlara sahip olmal谋d谋r. Ayr谋ca, eCOGRA'n谋n bunlar谋 d眉zenli olarak g枚zden ge莽irmesine izin vermelidirler. Bu, g眉venilir bir oyun ortam谋 olu艧turmak i莽in uzun bir yol kat ediyor.

ECOGRA'n谋n tamamen laf ya da g枚steri艧siz bir ili艧ki olmad谋臒谋n谋 bilmek 莽ok 枚nemlidir. Organ, mali, hukuki ve BT denet莽ilerinden olu艧an kalifiye personele sahiptir. 脟evrimi莽i bir kumarhanenin gereksinimlerini kar艧谋lad谋臒谋ndan emin olmak i莽in uluslararas谋 denetim ve g眉vence standartlar谋n谋 kullan谋rlar.

Mobil casinonun eCOGRA onayl谋 olup olmad谋臒谋 nas谋l anla艧谋l谋r?

Cep telefonunuzda bir kumarhaneyi ilk ziyaret etti臒inizde, birka莽 logo g枚rece臒iniz ana sayfay谋 a艧a臒谋 kayd谋r谋n. D眉zenleyici (ler), lisans numaras谋, 枚deme se莽enekleri ve tabii ki bir eCOGRA logosu bulacaks谋n谋z. Kumarhanenin onay sertifikas谋n谋 g枚rmek i莽in ba臒lant谋ya t谋klay谋n. A莽谋k莽a belirtilmi艧 bir sertifika s眉resine sahip olmal谋d谋r.

脰zetle

Giderek artan mobil kumarhane yelpazesiyle, g眉venlik ve adaleti garanti eden bir kumarhaneye kaydolmak 莽ok 枚nemlidir. Mobil cihazlarda eCOGRA onay m眉hr眉 ile kumar oynamak, kumarhanenin 艧effaf ve RNG'nin adil oldu臒unu g枚sterir. Ve eCOGRA'n谋n sahtekarl谋kla ilgili ortaya 莽谋kan sorunlar谋 莽枚zmek i莽in her zaman beklemede oldu臒unu unutmay谋n.

TAGS:Audited by eCOGRALisanslar

Son Haberler

2021'de Bahse Girmeyen Kumarhanelerde Ba艧larken

2021'de Bahse Girmeyen Kumarhanelerde Ba艧larken

2021-01-23

Ak谋n谋 莽evrimi莽i kumarhaneler daha iyi bir zamanda gelemezdi. D眉nya 莽ap谋ndaki kat谋 sosyal mesafe kurallar谋 ile, kumarhane oyuncular谋 en sevdikleri oyunlar谋 oynayarak teselli bulabilirler. oyunlar do臒ru onlar谋n seyyar telefonlar veya bilgisayar. E艧siz oyun kolayl谋臒谋 sunman谋n yan谋 s谋ra, 莽o臒u kumar sitesi yeni ve mevcut oyuncular谋 a艧a臒谋dakilerle 枚d眉llendirir: ikramiye. Ancak ne yaz谋k ki, bu bonuslar谋n bir k谋sm谋 dayan谋lmaz bahis gereksinimleri ile birlikte geliyor. 陌艧te bu y眉zden bahis yapmayan kumarhaneler bulmak i莽in daha derine inmeniz gerekiyor.

Yepyeni Microgaming Jackpot Oyunlar谋 2021

Yepyeni Microgaming Jackpot Oyunlar谋 2021

2021-01-21

Hem kumarhane operat枚rleri hem de oyuncular 艧unlar谋 dikkate al谋r: Microgaming nihai olarak 莽evrimi莽i kumarhane yaz谋l谋m tedarik莽isi. 艦irket 1994 y谋l谋nda do臒du ve o zamandan beri 1.3 milyar 鈧 'dan fazla ikramiye kazand谋. Bu y谋l 艧irket, Mega Moolah, WowPot ve di臒er premium 眉r眉nler i莽in yepyeni oyunlarla ikramiye 莽ekicili臒ini g眉莽lendirmek istiyor. yuvalar. Hadi bir bakal谋m.

脟evrimi莽i Kumar Oynamaya Kat谋lmadan 脰nce Bilmeniz Gereken 7 艦ey

脟evrimi莽i Kumar Oynamaya Kat谋lmadan 脰nce Bilmeniz Gereken 7 艦ey

2021-01-19

陌nternet teknolojisinin y眉kseli艧i d眉nyada devrim yarat谋yor. Bug眉n, kumarhane hayranlar谋n谋n oynamak ve para kazanmak i莽in fiziksel bir kumarhaneye gitmesine gerek yok. 脟眉nk眉 binlerce 莽evrimi莽i kumarhaneler telefonlardan ve masa眉st眉 bilgisayarlardan eri艧ilebilir. yuvalar, Blackjack'lerJackpot'lar 脺cretsiz d枚nd眉rme, ve Bingo 莽evrimi莽i oynamaktan keyif ald谋臒谋n谋z 艧eylerden sadece birka莽谋. 脰yleyse, bu y谋l 莽evrimi莽i kumar oynamaya ba艧lamak istiyorsan谋z, i艧te baz谋 枚nemli kazanma ipu莽lar谋.

Ba臒lant谋larKumar Ba臒谋ml谋l谋臒谋feragatSorumlu OyunGizlilik Politikas谋艧artlar ve ko艧ullarSitemap
Mobil Casino Rank, mobil casinolar谋n d眉nyas谋 hakk谋nda g眉ncel ve do臒ru bilgiler veren Ba臒谋ms谋z bir online oyun portal谋d谋r.
漏 mobilcasinolistesi.com 2021